BÖLGELER


GİZLİLİK POLİTİKASIwww.aratkurye.com alan adlı web sitesinin (kısaca ''site'' olarak anılacaktır) Tüm hakları Arat Kurye tüm faliyetlerini yürüten Cami Kebir Mah. Tabakhane Cad. Kasımpaşa İş Merkezi No:12/2 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan (kısaca ''site Sahibi olarak anılacaktır ve aittir. Site sahibinin kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamlarda iletilen kişisel bilgileri kullanıcıları ve müşteri ile yapılan sözleşmeler veya iş bu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, asla üçüncü şahıs ve bireylerle paylaşılamaz.
Site sahibi'nin;sistemle ilgili tüm sorunlarının giderilmesinde yada tanımlanmasında ve site'de çıkabilicek tüm olağanüstü sorunların ivedilikte giderilmesinde,gerektiğinde IP adreslerinde tespit edilmekle veya kullanılmaktadır.site üzerindeki çeşitli formların doldurulmasında veya anketlere katılım için kullanıcıların kendileriyle ilgili tüm bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad,telefon,posta,veya e-mail adresleri)site sahibine iletmeleri gerekmektedir.tüm bu kullanıcılar tarafından site sahibi'ne iletilmektedir.site sahibi'nin ve tüm bu kullanıcıların ve müşterileri ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dısarısında olsa dahi,site sahibi veya site sahibi'nin işbirliği içerisinde olduğu kişiler tarafından ve vasıtasıyla doğrudan pazarlama ekiplerimize pazarlama yapmak amacıyla kullanılmaktadır.Tüm bu kişisel bilgiler,gerektiğinde tüm bu kullanıcılar ile temas kurmak için de kullanılır.

Site sahibi bu durumda başka sitelere link verebilir.site sahibi link vasıtasıyla erişilen tüm sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk sahibi değillerdir ve taşımamaktadır.

1.MADDE

Yetkili  hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve tüm yürüyülükte olan kanun,kanun hükmünde kararnama,yönetmelik v.b gibi tüm hukuk kurallarının getirdiği zorluklara uyulmasıdır.

2.MADDE

Site sahibi'nin kullanıcıların ve müşterileri ile yapılan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması içerğinin giderilmesi.

3.MADDE

 Yetkili idari veya otoriteler tarafındaa usulüne göre yürütülen bir araştırma ve tüm soruşturmaların yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi.

4. MADDE

Kulanıcıların hakları veya güvenlilikleri korumak için önceden her türlü olağanüstü konularla ilgili bilgi verilemesi ve giderilmesi.

Site sahininin kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sur gibi saklamalı ve sürdürülmesi gerekmektedir. Gizli bilginin tamamının veya her hangi bir kısmının kamu alanına girmesi ve etkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm madahaleler yapılmalı ve tedbirlerin almayı gerekmeli ve özen gösterilmeyi tahaddüt etmektedir. Site Sahibinin gerekli tüm bilgilerin güvenliği için tüm önlemlerini almasına karşı site'ye sisteme yapılan tüm saidırılar sonucunda gizli bilgilerin kesinlilkle zarar görmesi için veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumundda site sahibinin kesinlikle herhangi bir sorunluluğu olmayacaktır.

Kullanıcıların gelen kuryeden hizmet almaması durumun'da Arat Kurye kullanıcı'yı hemen sistemde çıkartma hakkına saklı tutar. Arat Kurye kullanıcı'nın her talebinde bir kurye yanıt vereceğini tahaddüt bile edemez. Arat Kurye çağrı olan tüm kuryelerin olumlu yanıt vermelerinin girişimlerini gerçekleştirir.

Süre bedeli ve benzeri gibi temel bilgiler kurye tarafında bildirilmiş olup doğrusunda ( sistemlerimiz verdiği fiyatlar doğrusunda) sistemlerimizin yapısı gereği Arat Kurye'nin herhangi bir yükümlüğü yoktur. Kurye'ye verilen hedef ve teslimat noktası tam ve eksiz bir şekilde olması kullanıcı'nın sorumluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi veya adresin hatalı olması gibi vb sebeplerle karşılaşıldığı an teslimatların gerçekleştirilmemesi durumunda kullanıcı ile iletişime geçilecek gerekli önlemer alınacaktır.

Site sahibi tarfından site dahilinde düzenlenen tüm anketlere cevap verebilir ve cevap veren kullanıcılarda elde edilen bilgiler, site sahibi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafında, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak ve istatisliksel analiz yapmak ve veritabanı aluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
Site sahibi, iş bu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman site'de yayınlamak süretiyle ve tek taraflı olarak değiştirilebilir site sahibinin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümlerini site'de yayınladığı tarihte yürürlüge girer.