BÖLGELER 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Mesafeli Satış Sözleşmesi


1 ) TARAFLAR
İş bu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında belirtilen hüküm ve şartlar çercevesinde A (Alıcı) sözleşmede bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır. B. Arat Kurye & Dağıtım Hizmetleri Sözleşmede bundan sonra Satıcı olarak anılacaktır. Arat Kurye Dağıtım Hizmetleri ADRESİ : Cami Kabir Mah. Kasımpaşa Tabakhane Cad. Kasımpaşa İş Merkezi No 12/2 Beyoğlu /İstanbul iş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI sözleşme konusu siparişi onayladığı taktirde siparişin konusu bedeli vergi gibi belirtilen tüm ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve tüm bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2 ) TANIMLAR
İs bu sözleşmenin uygulamasında ve yorumlamasında ki gibi aşağıdaki yazılı terimler ile karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecektir. Bakan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı Kanunu : 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkın'da kanun'nu Yönetmenlik Mesafeli sözleşmeler yönetmenliği'ni Hizmet : Bir ücret veya menfaat için karşılığında yapılan yada yapılması tahaddüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu, SATICI ticari veya mesleki faaliyetlerinin kopsamında tüketiciyi mal sunan veya da mal sunan adına veya hesabına  hareket eden şirketi, ALICI bir mal ve ticari veya yararlanmakta olan gerçekki yada tüzel kişiyi SİTE satıcıya ait internet (wep sitesini ) sitesini SİPARİŞ VEREN bir mal veya hizmeti SATICI'YA ait olan internet (wep) sitesi üzerinden talep edilen yada gerçek veya tüzel kişiyi..


TARAFLAR : SATICI VE ALICI'YI

SÖZLEŞME : SATICI VE ALICI ARASINDAKİ YER ALAN İŞ BU SÖZLEŞME

3. KONU

İşbu sözleşme ,ALICI'nın ve SATICI'ya ait olan internet (wep)sitesi üzerinden tüm elektronik ortamlarda yer alan siparişin verildiği aşağıdaki nitelikleri ve satış ve fiyatı ile belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli satış sözleşmelerine dair yönetmelik hükümleri gereğince tüm tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.listenen veya sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.ilan edilmekte olan fiyatlar ve vaatler günceleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.süreli olarak da ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


4.SATICI BİLGİLERİ;

ARAT KURYE & DAĞITIM HİZMETLERİ

ADRES;cami kebir mah.kasımpaşa tabakhane cad.no:12/2 kasımpaşa iş merkezi  KASIMPAŞA / İSTANBUL

TELEFON;0212 238 32 04

E-POSTA;info@aratkurye.com


5.ALICI BİLGİLERİ;

TESLİM EDİLECEK KİŞİ;

TESLİMAT ADRESİ;

TELEFON;

FAX;

E-POSTA / KULLANICI ADI


5.GÖNDERİ BİLGİLERİ;

AD / SOYAD / UNVAN;

ADRES;

TELEFON;

FAX;

E-POSTA / KULLANICI ADI6.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜN BİLGİLERİ

1.Hizmetinin temel özelliklerinin SATICI 'ya ait internet (wep)sitesinde yayınlamaktadır.SATICI tarafından kampanyalar düzenlemiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.kampanya tarihine kadar geçerlidir.

2.Listenen ve sitede yer alan ilan edilen fiyat satış fiyatıdır.ilan edilen fiyatlar ve vaatler günceleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.süreli olarak da ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı olup aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

(KDV DAHİL)

KARGO TUTARI;

TOPLAM;

ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI;

TESLİMAT ADRESİ;

TESLİM EDİLECEK KİŞİ;

FATURA ADRESİ;

SİPARİŞ TARİHİ;

GÖNDERİ TARİHİ;

GÖNDERİ ŞEKLİ;


8.FATURA BİLGİLERİ

AD / SOYAD / ÜNVAN 

ADRES;

TELEFON;

FAX;


E-POSTA / KULLANICI ADI


9.GENEL HÜKÜMLER

1
;ALICI ve SATICI'ya ait internet (wep)sitesinde sözleşme konusu olan ürünün temel nitelikleri ile,satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olan ön bilgileri okuyarak bilgi sahibi olduğu konusunda elektronik ortamlarda gerekli teyidi verdiğini kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.ALICI 'nın ön bilgilendirmeyi elektronik ortamlarda teyit etmesi gibi,mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel önce,SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi,siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,ürünlerinin vergiler dahil fiyatını,ödeme ve teslimat bilgilerini de doğrudan ve eksiksiz bir şekilde kabul edilğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet (wep)sitesindeki ön bilgiler kısmında yer alan belirtilen süre bazında ALICI veya ALICI'nın gösterdiği  adresteki kişi ve / veya kuruluşa teslim edilemektedir.belirtilen noktaya hizmet sağlanılır.bu süre içerisinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda ALICI'nın sözleşme bittikten sonraki hakkına sahiptir.

3.SATICI, sözleşme konusu ürünün eksiksiz,ve siparişte belirtilen nitelikte uygun bir şekilde (kullanım klavuzları)işinin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat göreklerine göre sağlam ve standartlara uygun olarak doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi gereken hizmet ve kalitesini koruyup,yükseltmesi işinin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi,ihtiyat ve öngörü ve özeni göstermeyi kabul ve beyan ve taahhüt etmektedir.

4.SATICI;sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayıcı almak suretiyle eşit ve kalite ve fiyatta farklı  bir ürün tedarik edilir.ve ALICI bilgilendirilir.

5.SATICI;sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu olan yükümlülüklerini yerine getiremezse eğer,bu durumu öğrenildiği tarihten itibaren ise 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciyi bilgilendireceğini,14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI ya ait iade edeceğini kabul,beyan ve taahhüt edilmektedir.

6.ALICI sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamlarda teyit edeceğini herhangi bir nedenle sözleşme konusu olan ürün bedelinin ödenmemesi ve / veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI 'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona erebileceğini kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

7.ALICI,sözleşme konusu olan üünün ALICI veya da ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI ya aitkredi kartının yetkisiz kişlerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu olan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI 'ya ödenmemesi halinde ALICI sözleşme konusu olan ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ile SATICI 'ya ait olacak şeklinde SATICI 'ya iade edeceğini kabul,beyan, ve taahhüt etmektedir.

8.SATICI tarafların iradesi dışında gelişen,önceden öngörülemeyen ve tarafların borçların yerine getirmesini engelleyici ve / veya geciktirici hallerin oluşabilmesi gibi muchir olan sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez,ise durumu ALICI 'ya bilgilendireceğini kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.ALICI'da siparişin iptal edilmesi gibi sözleşme konusu olan ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesinede SATICI 'dan talep etme hakkını haizdir.ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI 'nın nakit ile yapılan ödemelerde,ürün tutarı ise 14 gün içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenmektedir.ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonraki 14 gün içerisinde bankaya iade edilmektedir.ALICI / SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI 'nın hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama süresi 2 veya da 3 haftayı bulabileceğini,bu tutarında bankaya iadesinden sonraki ALICI 'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI olası gecikmeler için SATICI 'yı sorumlu tutamayacağını kabul beyan ,ve taahhüt edilmektedir.

9.SATICI 'nın ALICI tarafından siteye kayıt formundan belirtilen veya daha sonraki kendisi tarafından güncelenen adresi,e-posta adresi,sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup,e-posta,sms ,telefon görüşmesi ile ve diğer yollarla iletişim,pazarlama,bildirim ve diğer amaçlarla ALICI 'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI 'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul beyan ve taahhüt edilmektedir.

10.ALICI sözleşme konusu mal / hizmet  teslim almadan önce muayene edecek şeklinde ;ezik,kırık,ambalajı yırtılmış, v.b gibi hasarlı ve ayıplı mah / hizmeti kargo şirketinden kullanılacaksa  mal / hizmet kullanılmamalıdır.fatura adrese iade edilmelidir.

11.ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI 'ya tesliminden evvel önce siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde SATICI ,kredi kartı hamilinin ilişkin kimlik ve iletişim biilgiilerini siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini,ALICI'dan talep edilmektedir.ALICI 'nın talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dolduralacak olup,mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI ,siparişi  iptal etme hakkını haizdir.

12.ALICI SATICI 'ya ait internet (wep) sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer şair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu SATICI 'nın bu bilgileri gerçeğe aykırılığını nedeniyle uğrayacagının tüm zararları ,SATICI 'nın ilk bildirimi üzerine derhal,nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan kabul ve taahhüt edlimektedir.

13.ALICI SATICI 'ya ait internet (wep )sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunların ihlal etmemeyi baştan kabul ve beyan  ve taahhüt etmektedir.aksi taktirde,oluşacak olan tüm hukuki cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI 'yı bağlayacaktır.

14.ALICI SATICI 'ya ait internet (wep)sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu genel ahlaka aykırı başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,yasalara aykırı olan bir amaç için başkalarının maddi ve manevi olan haklarına tecavüz edecek şeklinde kullanamaz.aayrıca ,üye baaşkanlarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virüs;truva atı,v.b işlemlerde bulunamazlar.

15.SATICI 'ya ait internet (wep) sitesinin üzerinden SATICI 'nın kendi kontrolünde olmayan ve /veya baaşkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve / veya işlettiği başka (wep)sitelerine  ve / veya başka içeriklerine link verilebilir.bu linkler ALICI 'ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir (wep)sitesini veya o siteyi işeten kişiyi desteklememekte ve link verilen (wep) sitesinin içerdiği bilgileri  yönelik herhangi bir garanti niteliğini taşımamaktadırlar.

16.İŞBU sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir yada birkaçını ihlal eden üye ve işbun  ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak da şahsen sorumlu olup SATICI 'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır.ayrıca;işbu ihlal nedeniyle,olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,SATICI 'nın üyeye karşı oluşan üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10.CAYMA HAKKI
    

ALICI kurye hizmetini  gönderiyi kurye çalışanına teslim etmeden iptal ettiği taktirde gönderi ücretinin sadece unu ödemiş olur.ALICI gönderiyi iptal etse bile luk ücret iade edilemez.kurye çalışanı gönderiyi teslim alındıktan sonraki süreçte ödeme yapılmadan gönderiyi asla teslim edilemez.

12.TEMERRÜT HALİ HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapıldığı durumunda temerrüde düştüğü taktirde,kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşme çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul ve bayen taahhüt etmektedir.bu durumda ilgili olarak banka hukuki yollara başvurabilir;doğacak masraflara ve vekalet ücretini ALICI 'dan talep edilir ve her koşullarda ALICI 'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ,ifasında n dolayı SATICI 'nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul ve beyan taahhüt etmektedir.

13.YETKİLİ MAHKEME

İŞBU sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda oluşan şikayet ve itirazlar,aşağıdaki konuda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğunu veya tüketicinin işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem ve heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.parasel sınıra ilişkin bilgiler 01 / 01 / 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2017 yılı için tüketici hakem ve heyetlerine yapılacak başvuralarda değeri aşağıdaki gibidir.

1) 2.400 (iki  bin dört yüz ) Türk lirasının altından bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri

2)Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk lirası arasındaki uyuşmazlıklarda ilk tüketici hakem heyetleri.

3)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bi altıyüz on )Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerini.

4)Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dörtyüz)Türk lirası ile 3.610 (üçbin altıyüz on )Türk lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.İŞBU sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14.YÜRÜRLÜK

ALICI ,site üzerinden verildiği üzere kurye ye ait siparişine ait ödemeyi gerçekleştirildiğinde İŞBU sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.SATICI siparişin gerçekleşmesi öncesinde bulunan İŞBU sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şeklinde gerekli yazılımsal düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

SATICI;

ALICI;

TARİH;